Zobacz kod na 7% rabatuUżyj kodu przy najbliższym zakupie aby zapłacić mniej×

 • Szybka dostawa
 • Sieć salonów w całym kraju
 • Bezpieczne zakupy

Regulamin korzystania z Usług Vision Express On-line

Do 24.12.2014 obowiązywał TEN REGULAMIN

I. Informacje ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, dostarczanych treści cyfrowych, interoperacyjności działania usług on-line, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, w tym ograniczeniach tego prawa wynikających z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, oraz pouczenie o skutkach odstąpienia od umowy, a także zasady rejestracji i rezerwacji elektronicznej wizyt w salonach Vision Express SP Sp. z o.o..
 2. Właścicielem Usług Vision Express On-line (zwanych dalej Usługami VE), prowadzonych w sieci Internet jest Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Domaniewska 39, ( kod pocztowy 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000017397, NIP 951-19-72-542, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000.000 złotych (dalej jako Vision Express).

  tel/fax: (22) 290 70 90
  e-mail: biuro@visionexpress.pl
  e-mail: opinie@visionexpress.pl

  Infolinia: 0 801 909 900

  (koszt połączeń telefonicznych wg. stawek operatora)

 3. W skład Usług wchodzą:
  1. a. Sklep internetowy Vision Express, pod adresem sklep.visionexpress.pl , zwany dalej Sklepem,
  2. b. System elektronicznej rezerwacji wizyt w salonach, pod adresem recepcja.visionexpress.pl, zwany dalej Recepcją.
 4. Vision Express nie pobiera opłat za rejestrację w systemie Usług Vision Express, w tym przeglądanie oferty Sklepu Internetowego, dostęp do Internetu może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat na rzecz dostawcy tej usługi..
 5. Każda osoba korzystająca z Usług Vision Express („Klient”) przyjmuje dowiadomości, że obsługa Klienta odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych, wskazanych w Dziale III, poprzez sieć telekomunikacyjną, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Warunkiem korzystania z Usług Vision Express jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego. 
 7. W celu założenia konta pozwalającego na rezerwację wizyt za pomocą Recepcji, składania zamówień, dokonywanie zakupów w Sklepie, stałego monitorowania statusu zamówienia oraz historii zamówień, Klient powinien zarejestrować się na stronie dowolnej Usługi Vision Express wymienionej w ppkt. 3 (powyżej). Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. By się zarejestrować w Usługach Vision Express, formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz. Login i hasło uprawniają Klienta do logowania się do wszystkich Usług Vision Express. 
 8. Po zarejestrowaniu się w systemie Usług Vision Express każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 9. Usługi Vision Express są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 10. Sklep sprzedaje i dostarcza produkty wolne od wad, wyłącznie w opakowaniach przewidzianych przez producenta i nie prowadzi tzw. sprzedaży na sztuki.
 11. Klient składający zamówienia na soczewki kontaktowe w Sklepie potwierdza, że przed złożeniem zamówienia dokonał badania wzroku i posiada aktualną receptę, a parametry soczewki wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań i nie będzie wnosił do Vision Express, żadnych roszczeń dotyczących ich złego dopasowania.

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania z Usług VE, Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:
  • aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
  • prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej,
  • włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce),
  • aktywny adres e-mail (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania adresu e-mail przez Vision Express podana jest poniżej),
  • aktywny numer telefonu komórkowego (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania numeru telefonu komórkowego przez Vision Express podana jest poniżej).
 2. Vision Express przesyła Klientom Usług Vision Express opisane w niniejszym regulaminie e-maile oraz smsy będące treścią cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta wyłącznie celem prawidłowej realizacji Usług Vision Express.

III. Przetwarzanie danych Klienta

 1. Do prawidłowej rejestracji konta Usług Vision Express niezbędne jest:
  1. podanie aktywnego adresu e-mail,
  2. podanie aktywnego numeru telefonu komórkowego,
  3. zdefiniowanie hasła, które jest znane jedynie Klientowi.
 2. Do prawidłowej realizacji zamówień w Sklepie niezbędne są następujące dane:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. dane adresowe,
  4. e-mail,
  5. numer telefonu komórkowego.
 3. Do prawidłowej rezerwacji wizyty w salonie niezbędne są następujące dane:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. wiek,
  4. e-mail,
  5. numer telefonu komórkowego.
 4. Na adres e-mail wysyłane będą następujące treści cyfrowe:
  1. wiadomość z linkiem aktywacyjnym w celu potwierdzenia rejestracji konta,
  2. informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  3. informacje o anulacji lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  4. informacje o anulacji lub zmianie terminu wizyty w salonie,
  5. przypomnienia o terminach wizyt w salonach,
  6. przypomnienia o terminie zamówienia soczewek,
  7. treści marketingowe, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.
 5. Podany numer telefonu wykorzystywany będzie w celu przekazywania treści cyfrowych o poniższych funkcjonalnościach, takich jak:
  1. wysyłania jednorazowych kodów potwierdzających czynności na Koncie (np. rezerwacja wizyty w salonie, potwierdzenie zamówienia),
  2. informowania o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  3. informowania o anulacji i/lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  4. przypomnienia o terminach wizyt w salonach,
  5. przypomnienia o terminie zamówienia soczewek,
  6. informowania o anulacji i/lub zmianie terminu wizyty w salonie,
  7. wysyłania treści marketingowych, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu, zamawianie towaru w Sklepie oraz rezerwacja wizyt w Recepcji nie wymaga rejestracji.
 7. Vision Express jako Administrator Danych informuje, że dane osobowe Klientów gromadzone za pośrednictwem sklepu internetowego Vision Express oraz systemu elektronicznej rezerwacji wizyt w salonach, przetwarzane będą na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, dalej: Ustawa) w celu realizacji wybranych przez Klienta Usług Vision Express, ponadto na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1, po uzyskaniu niezależnej zgody Klienta dane mogą być przetwarzane w celach marketingu produktów i usług oferowanych przez Vision Express. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. Ustawy.
  Klientom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania poprzez kontakt
  Vision Express SP Sp. z o.o.,
  Ul. Domaniewska 39 (budynek Nefryt 1p),
  02-672 Warszawa
  Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000017397, NIP 951-19-72-542, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000.000 złotych.
  tel/fax (22) 290 70 90
  e-mail: biuro@visionexpress.pl
  e-mail: opinie@visionexpress.pl
  Infolinia: 801 909 900 (koszt połączeń telefonicznych wg. stawek operatora).
  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z Usług Vision Express.

IV. Badania wzroku

 1. Vision Express oferuje usługę badania wzroku w celu doboru korekcji optycznej, zwaną dalej Badaniem. Usługa świadczona jest przez lekarza okulistę lub optometrystę, zwanych dalej Specjalistą.
 2. Klient w toku umawiania się na wizytę przez formularz jest informowany o Specjaliście do którego umawiana jest wizyta (imię, nazwisko, rodzaj specjalisty).
 3. W ramach Badania mieszczą się poniższe czynności:
  1. Badanie wstępne:
   1. wstępne określenie refrakcji przy użyciu autorefraktometru,
   2. określenie ciśnienia wewnątrzgałkowego przy wykorzystaniu tonometru bezdotykowego,
   3. weryfikacja dotychczasowej korekcji optycznej.
  2. Wywiad:
   1. zebranie informacji dotyczących ogólnego stanu zdrowia i zdrowia oczu,
   2. określenie oczekiwań i potrzeb wzrokowych.
  3. Badanie refrakcji z wykorzystaniem foroptera i/lub kasety okulistycznej oraz testy rzutnika optotypów.
  4. Przesiewowe badanie przedniego i tylnego odcinka oka przy wąskiej źrenicy przy użyciu wziernika i/lub lampy szczelinowej
  5. Dobór korekcji optycznej
   1. soczewki okularowe
    1. dobór mocy
    2. rekomendacja produktów (soczewki: jednoogniskowe, progresywne; uszlachetnienia powierzchni)
   2. miękkie soczewki kontaktowe
    1. badanie w lampie szczelinowej wykluczające przeciwwskazania,
    2. aplikacja soczewek próbnych,
    3. 15-minutowy okres adaptacji,
    4. weryfikacja komfortu widzenia po okresie adaptacji,
    5. ocena jakości dopasowania i odpowiedzi fizjologicznej oka określana przy wykorzystaniu lampy szczelinowej,
    6. finalny dobór soczewek kontaktowych,
    7. praktyczna nauka zakładania i zdejmowania soczewek,
    8. zasady pielęgnacji, użytkowania, przeciwwskazania i zagrożenia.
  6. Omówienie istoty zmian korekcji, związanych z tym korzyści wzrokowych, możliwych przejściowych objawów adaptacyjnych i czasu adaptacji do korekcji.
  7. Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i ustalenie terminu wizyty kontrolnej.
  8. W przypadku aplikacji miękkich soczewek kontaktowych wydanie zaleceń użytkowych i przeciwwskazań w formie pisemnej.
 4. Faktyczna lista czynności wykonywanych podczas badania zależy od decyzji Specjalisty w momencie przeprowadzania badania i wynika z potrzeby zapewnienia najwłaściwszego badania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta.
 5. Szczegółowe poziomy uprawnień poszczególnych Specjalistów przedstawia poniższa tabela:
   Lekarz OkulistaOptometrysta
  Dobór korekcji okularowejTAKTAK
  Dobór korekcji miękkimi soczewkami kontaktowymiTAKTAK
  Wystawianie druków receptTAKNIE
  Wystawianie druków „Korekcja Optyczna”TAKTAK
  Nauka zakładania soczewek kontaktowychTAKTAK
  Badanie wzroku osoby pełnoletniejTAKTAK
  Badanie wzroku osoby nieletniejINDYWIDUALNA DECYZJA LEKARZA, BADANIE MOŻE ODBYĆ SIĘ WYŁĄCZNIE W OBECNOŚCI PRAWNEGO OPIEKUNANIE
  Specjalistyczna konsultacjaTAKTAK
  Diagnoza lekarskaTAKNIE
 6. Ceny Badania
  1. Ceny badań reguluje Cennik Usług Vision Express On-line.
  2. Vision Express zastrzega możliwość stosowania ofert promocyjnych, pozwalających na zmianę standardowej ceny Badania.

V. Rezerwacja wizyt.

 1. Vision Express oferuje możliwość rezerwacji wizyty u Specjalisty poprzez system elektronicznej rezerwacji wizyt, zwany Recepcją.
 2. Rezerwacja wizyty możliwa jest poprzez następujące kanały kontaktu:
  1. Poprzez sieć Internet, na stronie https://recepcja.visionexpress.pl,
  2. poprzez kontakt telefoniczny z wybranym salonem Vision Express,
  3. poprzez kontakt telefoniczny z infolinią pod numerem 801 909 900.
 3. Klient ma możliwość umówienia wizyty na dowolny dostępny termin, w którym przyjmuje wybrany Specjalista.
 4. Klient ma prawo do odwołania lub zmiany terminu wizyty.
 5. Vision Express zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych, podanych przez Klienta i przesłania mu treści cyfrowych, w celu rezerwacji terminu, przypomnienia o wizycie, przygotowania dokumentacji oraz wszelkich czynności niezbędnych do realizacji badania.
 6. Vision Express zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia terminu wizyty w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej czynników uniemożliwiających jej realizację, np. błąd systemu teleinformatycznego, niedostępność Specjalisty.

VI. Przyjmowanie i realizacja zamówień w Sklepie.

 1. Klient składa zamówienie w Sklepie poprzez dokonanie wyboru towarów umieszczenie ich w elektronicznym „koszyku” oraz wypełnienie formularza zamówienia („krok po kroku”). Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje treść cyfrową: e-mail potwierdzający treść zamówienia oraz informację o sposobie płatności za towar.
 2. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 3. Klient jest informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową oraz, w przypadku zarejestrowanych Klientów, przez zakładkę „Konto”.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu realizacja zamówienia nie będzie możliwa Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta wraz z informacją o przysługujących Klientowi w związku z tym faktem prawach, w szczególności prawie odstąpienia od umowy.
 5. Sklep nie realizuje zamówień hurtowych.
 6. W celu zapewnienia Klientom bezpiecznych zakupów Vision Express zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego celem potwierdzenia zamówienia w przypadku:
  • zamówienia płatnego za pobraniem powyżej wartości 500 zł,
  • zamówienia płatnego z góry powyżej wartości 1000 zł,
  • nieodebrania przez Klienta dwóch kolejnych zamówień,
  • niedostępności towaru.
 7. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych teleadresowych, w szczególności braku danego adresu w ogólnodostępnych bazach adresów, nieprawidłowego kodu pocztowego itp., Vision Express skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu weryfikacji danych.
 8. W przypadku odmowy realizacji zamówienia płatnego z góry przez Vision Express, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanej przedpłaty na wskazany rachunek bankowy.
 9. Sklep realizuje tylko zamówienia złożone przez Internet.
 10. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 11. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 12. Sklep realizuje zamówienia w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 7.00-15.00.
 13. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem i Vision Express umowy sprzedaży towaru.

VII. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów są podane w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Ceny w Sklepie nie podlegają negocjacji.
 4. Vision Express zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych oraz usuwania wybranych towarów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT. W celu wystawienia faktury VAT musi być wypełnione pole NIP w formularzu zamówienia.
 

VIII. Czas, sposób i koszt realizacji zamówienia:

 
 1. Sklep realizuje dostawy zamówień w dwóch trybach:
  • dostawa kurierem pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
  • odbiór w salonie wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
 2. Dostawy kurierem pod adres wskazany przez Klienta są realizowane przy zamówieniach płatnych z góry, po zaksięgowaniu wpłaty, lub płatnych przy odbiorze.
 3. Odbiór zamówień ze Sklepu w salonie Vision Express jest możliwy wyłącznie za opłatą z góry. Wysyłka do salonu jest realizowana po zaksięgowaniu wpłaty. Przy odbiorze przesyłki ze Sklepu w salonie Vision Express Klient zobowiązany jest okazać dokument tożsamości.
 4. Na stronie Sklepu przy każdym produkcie z osobna podany jest maksymalny dostawy uwzględniający bieżące stany magazynu. Maksymalny czas dostawy znajduje się także w mailu kierowanym do Klienta potwierdzającym warunki zawarcia transakcji
 5. Przekazanie zamówionych towarów Firmie Kurierskiej jest realizowane w dni robocze: od poniedziałku do piątku, a czas dostawy liczony jest w dniach roboczych.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 7. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie albo fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w opcji dostawy
 8. Koszt dostawy zawsze wskazywany jest podczas wypełniania formularza zamówienia.
 9. Szczegółowe warunki kosztów dostaw reguluje Cennik Usług Vision Express On-line.
 10. W momencie przekazania zamówionego towaru przez Vision Express Firmie Kurierskiej, Klient otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość o wysyłce zakupionych towarów wraz z informacją o kurierze i numerze przesyłki. Zarejestrowany Klient w zakładce „Konto” może poprzez kliknięcie na wskazany link śledzić drogę swojej przesyłki.
 11. Zamówienie przekazane Firmie Kurierskiej zmienia swój status na „zrealizowane”.

IX. Formy płatności:

 
 1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
  • elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza), które są obsługiwane przez system firmy PayU S.A. (www.payu.pl),
  • płatności za pobraniem przy odbiorze towaru – gotówka (ta forma płatności nie jest możliwa w przypadku odbioru zamówionego towaru bezpośrednio w salonie).
 2. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dokonania zapłaty za zamówienie: „płatność przy odbiorze” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez Firmę Kurierską.
 4. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z elektronicznych form zapłaty: bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza.

X. Odstąpienie od umowy zakupu

 1. Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Vision Express, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest udostępniony na stronie internetowej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Można skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:
  • Wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy: Vision Express SP Sp. z o.o. Warszawa /02-672/, Ul. Domaniewska 39,
  • Wysłanie odstąpienia od umowy na adres mailowy: sklep@visionexpress.pl,
  • Wysłanie odstąpienia od umowy faxem na fax: (22) 290 70 90.
 3. Vision Express przesyła na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Vision Express zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do Vision Express) w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Vision Express, Vision Express nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Vision Express dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Vision Express może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Vision Express lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Vision Express do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.
 9. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient, chyba ze Vision Express wyraźnie zgodzi się na ich poniesienie.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

XI. Postanowienia końcowe

 
 1. Vision Express nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Klienta korzystającego z towaru skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta.
 2. Vision Express nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nieprawidłowe stosowanie się Klienta do zaleceń Specjalisty.
 3. Vision Express zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach pracy specjalistów wyświetlanych w Recepcji i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy umówionych wizyt.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Usług Vision Express, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Vision Express nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Usług Vision Express spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Usług Vision Express z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Vision Express zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie serwisu Sklepu, chyba że wyraźnie zastrzeżona jest inna data wejścia w życie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

Wyjaśnienia

 1. dotyczące prawa odstąpienia od umowy
 2. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (data dostawy).

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Vision Express SP Sp. z o. o., Ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, e-mail: sklep@visionexpress.pl, fax: (022) 290 70 90 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres email sklep@visionexpress.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy; w przypadku odstąpienia wysłanego drogą elektroniczną na zwrotny adres poczty elektronicznej, w pozostałych przypadkach drogą pisemną na Państwa adres.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dniach 30 maja 2014 roku, o prawach konsumenta, ze względu na ochronę zdrowia i względy higieniczne, prawo do odstąpienia od umowy nie będzie Państwu przysługiwać w przypadku otwarcia zapieczętowanego opakowania soczewek lub płynów.

 3. dotyczące skutków prawa odstąpienia od umowy
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Vision Express SP może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

  Adres: Vision Express SP Sp. z o. o., Ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

  Termin ten jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.