Zobacz kod na 7% rabatuUżyj kodu przy najbliższym zakupie aby zapłacić mniej

Regulamin korzystania z Usług Vision Express On-line

Od 25.12.2014 obowiązuje Nowy Regulamin

I. Informacje ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, a także zasady rejestracji i rezerwacji elektronicznej wizyt w salonach Vision Express SP Sp. z o.o..
 2. Właścicielem Usług Vision Express On-line (zwanych dalej Usługami VE),prowadzonych w sieci Internet jest Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, (kod pocztowy 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000017397, NIP 951-19-72-542, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000.000 złotych (dalej jako Vision Express).
 3. W skład Usług wchodzą:
  1. a. Sklep internetowy Vision Express, pod adresem sklep.visionexpress.pl , zwany dalej Sklepem,
  2. b. System elektronicznej rezerwacji wizyt w salonach, pod adresem recepcja.visionexpress.pl, zwany dalej Recepcją.
 4. Rejestracja w systemie Usług VE, w tym ze przeglądanie oferty Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
 5. Każda osoba korzystająca z Usług VE („Klient”) przyjmuje do wiadomości, że obsługa Klienta odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych, wskazanych w Dziale III, poprzez sieć telekomunikacyjną, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Warunkiem korzystania z Usług VE jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień. 
 7. W celu założenia konta pozwalającego na rezerwację wizyt za pomocą Recepcji, składania zamówień, dokonywanie zakupów w Sklepie, stałego monitorowania statusu zamówienia oraz historii zamówień, Klient powinien zarejestrować się na stronie dowolnej Usługi VE wymienionej w ppkt. 3 (powyżej). Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. By się zarejestrować w Usługach VE, formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz. Login i hasło uprawniają Klienta do logowania się do wszystkich Usług VE. 
 8. Po zarejestrowaniu się w systemie Usług VE każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 9. Usługi VE są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 10. Sklep sprzedaje wyłącznie produkty w opakowaniach przewidzianych przez producenta i nie prowadzi tzw. sprzedaży na sztuki.
 11. Klient składający zamówienia na soczewki kontaktowe w Sklepie jednocześnie potwierdza, że przed złożeniem zamówienia dokonał badania wzroku i posiada aktualną receptę, a parametry soczewki wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań i nie będzie wnosił do Vision Express, żadnych roszczeń dotyczących ich złego dopasowania.

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania z Usług VE, Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:
  • aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
  • prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej,
  • włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce),
  • aktywny adres e-mail (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania adresu e-mail przez Vision Express podana jest poniżej),
  • aktywny numer telefonu komórkowego (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania numeru telefonu komórkowego przez Vision Express podana jest poniżej).

III. Przetwarzanie danych Klienta

 1. Do prawidłowej rejestracji konta Usług VE niezbędne jest:
  1. podanie aktywnego adresu e-mail,
  2. podanie aktywnego numeru telefonu komórkowego,
  3. zdefiniowanie hasła, które jest znane jedynie Klientowi.
 2. Do prawidłowej realizacji zamówień w Sklepie niezbędne są następujące dane:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. dane adresowe,
  4. e-mail,
  5. numer telefonu komórkowego.
 3. Do prawidłowej rezerwacji wizyty w salonie niezbędne są następujące dane:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. wiek,
  4. e-mail,
  5. numer telefonu komórkowego.
 4. Na adres e-mail wysyłane będą następujące treści:
  1. wiadomość z linkiem aktywacyjnym w celu potwierdzenia rejestracji konta,
  2. informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  3. informacje o anulacji lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  4. informacje o anulacji lub zmianie terminu wizyty w salonie,
  5. przypomnienia o terminach wizyt w salonach,
  6. przypomnienia o terminie zamówienia soczewek,
  7. treści marketingowe, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.
 5. Podany numer telefonu wykorzystywany będzie w celu:
  1. wysyłania jednorazowych kodów potwierdzających czynności na Koncie (np. rezerwacja wizyty w salonie, potwierdzenie zamówienia),
  2. informowania o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  3. informowania o anulacji i/lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  4. przypomnienia o terminach wizyt w salonach,
  5. przypomnienia o terminie zamówienia soczewek,
  6. informowania o anulacji i/lub zmianie terminu wizyty w salonie,
  7. wysyłania treści marketingowych, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu, zamawianie towaru w Sklepie oraz rezerwacja wizyt w Recepcji nie wymaga rejestracji.

IV. Badania wzroku

 1. Vision Express oferuje usługę badania wzroku w celu doboru korekcji optycznej, zwaną dalej Badaniem. Usługa świadczona jest przez lekarza okulistę lub optometrystę, zwanych dalej Specjalistą.
 2. Klient w toku umawiania się na wizytę przez formularz jest informowany o Specjaliście do którego umawiana jest wizyta (imię, nazwisko, rodzaj specjalisty).
 3. W ramach Badania mieszczą się poniższe czynności:
  1. Badanie wstępne:
   1. wstępne określenie refrakcji przy użyciu autorefraktometru,
   2. określenie ciśnienia wewnątrzgałkowego przy wykorzystaniu tonometru bezdotykowego,
   3. weryfikacja dotychczasowej korekcji optycznej.
  2. Wywiad:
   1. zebranie informacji dotyczących ogólnego stanu zdrowia i zdrowia oczu,
   2. określenie oczekiwań i potrzeb wzrokowych.
  3. Badanie refrakcji z wykorzystaniem foroptera i/lub kasety okulistycznej oraz testy rzutnika optotypów.
  4. Przesiewowe badanie przedniego i tylnego odcinka oka przy wąskiej źrenicyprzy użyciu wziernika i/lub lampy szczelinowej
  5. Dobór korekcji optycznej
   1. soczewki okularowe
    1. dobór mocy
    2. rekomendacja produktów (soczewki: jednoogniskowe, progresywne; uszlachetnienia powierzchni)
   2. miękkie soczewki kontaktowe
    1. badanie w lampie szczelinowej wykluczające przeciwwskazania,
    2. aplikacja soczewek próbnych,
    3. 15-minutowy okres adaptacji,
    4. weryfikacja komfortu widzenia po okresie adaptacji,
    5. ocena jakości dopasowania i odpowiedzi fizjologicznej oka określana przy wykorzystaniu lampy szczelinowej,
    6. finalny dobór soczewek kontaktowych,
    7. praktyczna nauka zakładania i zdejmowania soczewek,
    8. zasady pielęgnacji, użytkowania, przeciwwskazania i zagrożenia.
  6. Omówienie istoty zmian korekcji, związanych z tym korzyści wzrokowych, możliwych przejściowych objawów adaptacyjnych i czasu adaptacji do korekcji.
  7. Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i ustalenie terminu wizyty kontrolnej.
  8. W przypadku aplikacji miękkich soczewek kontaktowych wydanie zaleceń użytkowych i przeciwwskazań w formie pisemnej.
 4. Faktyczna lista czynności wykonywanych podczas badania zależy od decyzji Specjalisty w momencie przeprowadzania badania i wynika z potrzeby zapewnienia najwłaściwszego badania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta.
 5. Szczegółowe poziomy uprawnień poszczególnych Specjalistów przedstawia poniższa tabela:
   Lekarz OkulistaOptometrysta
  Dobór korekcji okularowejTAKTAK
  Dobór korekcji miękkimi soczewkami kontaktowymiTAKTAK
  Wystawianie druków receptTAKNIE
  Wystawianie druków „Korekcja Optyczna”TAKTAK
  Nauka zakładania soczewek kontaktowychTAKTAK
  Badanie wzroku osoby pełnoletniejTAKTAK
  Badanie wzroku osoby nieletniejINDYWIDUALNA DECYZJA LEKARZA, BADANIE MOŻE ODBYĆ SIĘ WYŁĄCZNIE W OBECNOŚCI PRAWNEGO OPIEKUNANIE
  Specjalistyczna konsultacjaTAKTAK
  Diagnoza lekarskaTAKNIE
 6. Ceny Badania
  1. Ceny badań reguluje Cennik Usług Vision Express On-line.
  2. Vision Express zastrzega możliwość stosowania ofert promocyjnych, pozwalających na zmianę standardowej ceny Badania.

V. Rezerwacja wizyt.

 1. Vision Express oferuje możliwość rezerwacji wizyty u Specjalisty poprzez system elektronicznej rezerwacji wizyt, zwany Recepcją.
 2. Rezerwacja wizyty możliwa jest poprzez następujące kanały kontaktu:
  1. Poprzez sieć Internet, na stronie https://recepcja.visionexpress.pl,
  2. poprzezkontakt telefoniczny z wybranym salonem Vision Express,
  3. poprzezkontakt telefoniczny z infolinią pod numerem 801 909 900.
 3. Klient ma możliwość umówienia wizyty na dowolny dostępny termin, w którym przyjmuje wybrany Specjalista.
 4. Klient ma prawo do odwołania lub zmiany terminu wizyty.
 5. Vision Express zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych, podanych przez Klienta, w celu rezerwacji terminu, przypomnienia o wizycie, przygotowania dokumentacji oraz wszelkich czynności niezbędnych do realizacji badania.
 6. Vision Express zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia terminu wizyty w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej czynników uniemożliwiających jej realizację, np. błąd systemu teleinformatycznego, niedostępność Specjalisty.

VI. Przyjmowanie i realizacja zamówień w Sklepie.

 1. Klient składa zamówienie w Sklepie poprzez dokonanie wyboru towarów i umieszczenie ich w elektronicznym „koszyku” oraz wypełnienie formularza zamówienia („krok po kroku”). Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia oraz informację o sposobie płatności za towar.
 2. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 3. Klient jest informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową oraz, w przypadku zarejestrowanych Klientów, przez zakładkę „Konto”.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności w magazynie towarów objętych zamówieniem, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy. Klient ma na tym etapie możliwość wyboru; czy będzie dalej oczekiwać na realizację zamówienia czy z niego rezygnuje.
 5. Sklep nie realizuje zamówień hurtowych, w związku z tym Vision Express zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia składanego przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) jeżeli łączna wartość zamówień przekracza 1000 zł w ciągu 30 kolejnych dni.
 6. W celu zapewnienia Klientom bezpiecznych zakupów Vision Express zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego celem potwierdzenia zamówienia w przypadku:
  • zamówienia płatnego za pobraniem powyżej wartości 500 zł,
  • zamówienia płatnego z góry powyżej wartości 1000 zł,
  • nieodebrania przez Klienta dwóch kolejnych zamówień,
  • niedostępności towaru.
 7. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych teleadresowych, w szczególności braku danego adresu w ogólnodostępnych bazach adresów, nieprawidłowego kodu pocztowego itp., Vision Express skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu weryfikacji danych.
 8. W przypadku odmowy realizacji zamówienia płatnego z góry przez Vision Express, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanej przedpłaty na wskazany rachunek bankowy.
 9. Sklep realizuje tylko zamówienia złożone przez Internet.
 10. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 11. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 12. Sklep realizuje zamówienia w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 7.00-15.00.
 13. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem i Vision Express umowy sprzedaży towaru.

VII. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów są podane w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Ceny w Sklepie nie podlegają negocjacji.
 4. Vision Express zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych oraz usuwania wybranych towarów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT. W celu wystawienia faktury VAT musi być wypełnione pole NIP w formularzu zamówienia.
 

VIII. Czas, sposób i koszt realizacji zamówienia:

 
 1. Sklep realizuje dostawy zamówień w dwóch trybach:
  • dostawa kurierem pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
  • odbiór w salonie wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
 2. Dostawy kurierem pod adres wskazany przez Klienta są realizowane przy zamówieniach płatnych z góry, po zaksięgowaniu wpłaty, lub płatnych przy odbiorze.
 3. Odbiór zamówień ze Sklepu w salonie Vision Express jest możliwy wyłącznie za opłatą z góry. Wysyłka do salonu jest realizowana po zaksięgowaniu wpłaty. Przy odbiorze przesyłki ze Sklepu w salonie Vision Express Klient zobowiązany jest okazać dokument tożsamości.
 4. Maksymalny czas dostawy to 30 dni, na stronie Sklepu przy każdym produkcie z osobna podany jest szacunkowy czas dostawy uwzględniający bieżące stany magazynu. 
 5. Przekazanie zamówionych towarów Firmie Kurierskiej jest realizowane w dni robocze: od poniedziałku do piątku, a czas dostawy liczony jest w dniach roboczych.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 7. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie albo fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w opcji dostawy.
 8. Koszt dostawy zawsze wskazywanyjest podczas wypełniania formularza zamówienia.
 9. Szczegółowe warunki kosztów dostaw reguluje Cennik Usług Vision Express On-line.
 10. W momencie przekazania zamówionego towaru przez Vision Express Firmie Kurierskiej, Klient otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość o wysyłce zakupionych towarów wraz z informacją o kurierze i numerze przesyłki. Zarejestrowany Klient w zakładce „Konto” może poprzez kliknięcie na wskazany link śledzić drogę swojej przesyłki.
 11. Zamówienie przekazane Firmie Kurierskiej zmienia swój status na „zrealizowane”.

IX. Formy płatności:

 
 1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
  • elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza), które są obsługiwane przez system firmy PayU S.A. (www.payu.pl),
  • płatności za pobraniem przy odbiorze towaru – gotówka (ta forma płatności nie jest możliwa w przypadku odbioru w salonie).
 2. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dokonania zapłaty za zamówienie: „płatność przy odbiorze” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez Firmę Kurierską.
 4. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z elektronicznych form zapłaty: bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza.

X. Odstąpienie od umowy zakupu

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni. Dla zachowania tego terminu wystarczy przesłanie pisemnego oświadczenia przed upływem 10 dni od terminu wydania towaru. Klient posiadający zarejestrowane konto użytkownika, może odstąpić od umowy kupna poprzez wypełnienie formularza „Zwrot”, dostępnego na stronach Sklepu po zalogowaniu się na konto w terminie 10-ciu dni od daty wydania towaru. W takim przypadku oświadczenie generowane jest automatycznie i przesyłane niezwłocznie drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decydować będzie data otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej wysłanie formularza „Zwrot” na adres Klienta.
 2. Towar w stanie niezmienionym powinien zostać odesłany do Vision Express na koszt Klienta, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku soczewek kontaktowych zwracany towar powinien znajdować się w nienaruszonym, hermetycznym blistrze, by zapobiec zniszczeniu towaru wskutek wysuszenia i mechanicznych uszkodzeń.
 4. Vision Express nie odbiera przesyłek wysyłanych przez Klientów „za pobraniem”. 
 5. Sklep dokonuje zwrotu kwoty równej cenie zakupu, która obejmuje cenę towaru i koszt przesyłki do klienta. Zwrotowi podlega cała przesyłka, a nie pojedyncze towary.
 6. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta .

XI. Postanowienia końcowe

 
 1. Vision Express nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Klienta korzystającego z towaru skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta.
 2. Vision Express nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nieprawidłowe stosowanie się Klienta do zaleceń Specjalisty.
 3. Vision Express zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach pracy specjalistów wyświetlanych w Recepcji i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy umówionych wizyt.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Usług VE, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Vision Express nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Usług VE spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Usług VE z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Vision Express SP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie serwisu Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.